2. Vertrouwen

In 5 stappen naar meer eigenaarschap 
Eigenaarschap en professionele autonomie binnen teams. Je hoort het vaak in de missie van organisaties. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Wat is er nodig? Hieronder de tweede stap (en laat dat nu ook de tweede V van onze Visie zijn) 

Vertrouwen
Er is veel te vertellen als het gaat over vertrouwen. Het komt te voet en gaat te paard. Vertrouwen geef je eerst voordat je het krijgt etc. etc. Onze visie gaat uit van de mensvisie: De meeste mensen deugen.  

En omdat Rutger Bregman dat in zijn gelijknamige boek zo ontzettend mooi verwoord heeft wil ik de 10 leefregels die hierbij horen, graag met jullie in dit blog delen:
1. Bij twijfel ga uit van het goede
2. Denk in win-win scenario’s
3. Verbeter de wereld, stel een vraag
4. Temper je empathie, train je compassie
5. Probeer de ander te begrijpen, ook als je geen begrip hebt
6. Heb je naasten lief gelijk ook anderen hun naasten lief hebben
7. Vermijd het nieuws
8. Steek je hand uit naar je grootste vijand
9. Kom uit de kast: schaam je niet voor het goede
10. Wees realistisch

Uiteraard raden wij iedereen aan om het hele boek te lezen (er is trouwens ook een mooie luisterversie van, dus mocht je graag wandelen…echt een goede tip). Maar vind je het allemaal net iets teveel, of heb je al een heel stapel boeken op je nachtkastje liggen, dan zijn hier de 10 leefregels kort in een artikel beschreven. 

Mijn eigen ervaring in vertrouwen komt uit het werken in een organisatie waar dit de normale gang van zaken was. En waarbij de bestuurster voorop liep (goede leiders leiden door het voorbeeld te geven!) Deze bestuurster liet haar vertrouwen in mij in zoveel opzichten blijken (door me ook taken en verantwoordelijkheden te geven waar ik voor mezelf nog onvoldoende vertrouwen voelde), dat ik haar gaandeweg begon te geloven en het vertrouwen in mij ook graag waar wilde maken. 

Dus mocht je mijn mening willen weten: Ik pleit ervoor om eerst het vertrouwen te geven zodat men kunnen laten zien het vertrouwen waard te zijn. 

Vanuit vertrouwen naar meer eigenaarschap! 

Meer lezen over onze visie? Klik dan hier.